cs

Životopis

Jan Schulmeister (*2006) se hře na klavír věnuje od pěti let. Svojí uměleckou cestu započal v ZUŠ Kroměříž pod vedením Evy Zonové, nyní je studentem Konzervatoře P. J. Vejvanovského v Kroměříži        ve třídě Martiny Schulmeisterové.

Kromě toho získává zkušenosti také na mistrovských interpretačních kurzech pod vedením významných českých i zahraničních pedagogů, zejména spolupracuje s prof. Alenou Vlasákovou (Janáčkova akademie múzických umění v Brně) a prof. Ewou Kupiec (Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, Německo).

Od sedmi let se pravidelně účastní národních i mezinárodních klavírních soutěží, v nichž dosahuje pozoruhodných výsledků – první ceny či absolutní vítězství si doposud odvezl již z více než třiceti prestižních soutěží napříč Evropou. Jen namátkou jmenujme César Franck Piano Competition (2019, Belgie), Piano Talents (2014, 2017, Itálie), North International Music Competition (2021, Švédsko),Manhattan International Competition (2022, USA), Virtuosi per musica di pianoforte (2015, 2016, 2017, 2019, 2021), Amadeus (2016, 2017), Broumovská klávesa (2019), Beethovenovy Teplice (2019) a další soutěže v Estonsku, Švédsku, Švýcarsku, Španělsku, Lucembursku, Itálii či Severní Makedonii. Na mnohých z těchto soutěžích navíc získal ještě řadu dalších speciálních cen. Jan je také dvojitým finalistou sólové kategorie Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga v roce 2020, kdy zde získal Čestné uznání 1. stupně spolu s 1. cenou Evropské unie hudebních soutěží pro mládež (EMCY) a v roce 2021, kdy prokázal svůj umělecký růst získáním 2. ceny, Ceny publika a Ceny pro nejlepšího českého účastníka.

Finalistou Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga se stal také v roce 2023, tentokrát v kategorii komorní hra. Spolu s houslistou Danielem Matejčou zcela ovládli tuto kategorii a stali se nejenom držiteli 1. ceny, ale získali také Cenu publika, Cenu Nadace Bohuslava Martinů pro za nejlepší interpretaci skladatelova díla a Cenu Nadace Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové za nejlepší interpretaci skladby 20. či 21. století.

Jeho největším úspěchem je však 3. cena z jedné z nejprestižnějších světových klavírních soutěží "TheCliburn International Piano Competition", která se uskutečnila v červnu 2023 v Dallasu v USA.

Díky svým soutěžním úspěchům má možnost spolupracovat s orchestry a významnými dirigenty. Jako absolutní vítěz mezinárodní soutěže Amadeus získal možnost vystoupit s Filharmonií Brno pod taktovkou Dennise Russella Daviese. Hrál také pod taktovkou Tomáše Netopila s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín v projektu "Malí velcí filharmonici". Se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu (SOČR) pod vedením Jiřího Rožně a Vahana Mardirossiana vystoupil v rámci již zmíněných finálových večerů v soutěži Concertino Praga v letech 2020 a 2021 v Dvořákově síni Rudolfina. Vystoupil i se Severočeskou filharmonií Teplice pod vedením Petra Vronského v roce 2021. Spolupracoval též s Janáčkovou filharmonií Ostrava v roce 2023, s Pražským komorním orchestrem v roce 2020 a Komorním orchestrem "Barocco sempre giovane" v roce 2020.

V oblasti komorní hudby pravidelně vystupuje s Wihanovým kvartetem. S tímto tělesem byl mimo jiné pozván do  koncertní řady Má vlast, pořádané Václavem Hudečkem a přenášené TV Noe v roce 2018. V témže roce se stal nejmladším členem sdružení PETROF Art Family. Je stipendistou Nadace Komárek Family Foundation, v sezóně 2018/2019 se taktéž účastnil stipendijního programu MenArt, organizovaného Nadačním fondem Magdaleny Kožené.

Kromě těchto aktivit sólově koncertuje nejen na českých, ale i zahraničních pódiích (Švýcarsko, Velká Británie, Itálie, Rakousko, Severní Makedonie). Přijal též pozvání na účinkování v rámci významných mezinárodních a národních hudebních festivalů - Dvořákova Praha, Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Svátky hudby, Chopinův festival Mariánské Lázně, Hudba v zahradách a zámku Kroměříž.

I přes svůj nízký věk má již bohaté zkušenosti s nahráváním. Na svém kontě má již 4 CD pro společnost PETROF a ArcoDiva, která mapují jeho umělecký vývoj.